Hvem og hvorfor Inncon?

De fleste selskaper har et eller flere fokusområder og segmenter/markeder for sine produkter.

Vi i Inncon har bestemt oss for å gå en helt annen vei.

Vår forretningsstrategi er å dra nytte av de kontaktene vi har i Asia og Europa innen forskjellige segmenter og markeder.

Inncon ser etter produkter hvor vi kan få veldig gode avtaler med leverandører flere steder uten at det skal passe inn i noe spesielt segment. Vi ser også etter produkter som det kan være vanskelig å få tak i.

Dette er grunnen til at de produktene vi selger har helt forskjellige målgrupper.

Vår kunder skal vite at våre produkter skal kunne selges til meget konkurransedyktige priser sett i forhold til kost/nytte.

Dette kan vi gjøre fordi aksjonærene også har andre selskaper som har gitt oss denne muligheten. Blant annet er aksjonærene involvert i logistikk som gir oss muligheter for hastighet på leveranser som mange andre ikke har.